***   Nová otevírací doba od 1.července 2024      PO - PÁ    07.00-16.00   ***

O společnosti
 
       
 
 
Činnost naší firmy byla zahájena již v minulém tisíciletí, v roce 1990. Původní živnostenský list pro fyzickou osobu nesl znění: KODEX - VIKTOR BALEJ „obchodní činnost, nákup zboží za účelem dalšího prodeje“. Na začátku byl skromný pronájem skladových prostor (cca 30m2). Díky rostoucímu obchodu byl záhy pronajat nový prostor v Hořovicích (Masarykova ulice 160), který vytvořil pro další roky zázemí pro rostoucí firmu. V objektu bylo 160m2 skladu, ale i kanceláře, které časem firma všechny využila. S rostoucím objemem obchodu byly potřeba další sklady. Řešením se ukázal další objekt na Masarykově ulici, areál učiliště (dříve ČKD). Zde byly postupně pronajaty sklady o výměře cca 1200m2. Určitou nevýhodou byla vzdálenost od administrativních prostor.
Roku 1995 se podařilo založit pobočku v Opavě. Nejprve na Komárovské ulici, kde firma působila do roku 2003. V tomto roce se přestěhovali do výhodnějších přízemních prostor na Krnovské ulici. Bohužel v roce 2007 se, z důvodu stavební činnosti magistrátu města Opavy, firma přestěhovala do ulice Oblouková, kde sídlí nyní.
Mimo expanze na Moravu postihla firmu v červenci 1995 pohroma. Povodeň během několika okamžiků zatopila veškeré skladovací prostory , znehodnotila zboží za miliony korun (likvidovalo se 100 tun papíru a několik tun ostatních výrobků). Díky maximálnímu úsilí všech zaměstnanců a i jejich rodinných příslušníků se během několika dní podařilo obnovit provoz a v krátké době doplnit zničené zásoby zboží. Na základě této negativní zkušenosti bylo cílem firmy vybudovat vlastní obchodní skladový areál, dále od nebezpečí
povodní. V roce 1996 byla zakoupená část objektu ČKD a zahájena výstavba. Srpen 1997 - stěhování skladu do nových prostor.
V roce 2000 se firma transformovala do akciové společnosti KODEX a.s. s cílem poskytnout kvalitnější a kompletnější služby.
V roce 2003 zahájila činnost KODEX Hořovice s.r.o. „dceřinná firma akciové společnosti“, Firma zaměstnává pracovníky se sníženou pracovní schopností a poskytuje náhradní plnění.